Responsive image

Partners

Het projectpartnerschap bestaat uit 6 organisaties met verschillende achtergronden en expertise op het gebied van formeel en niet-formeel volwassenenonderwijs uit heel Europa. VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras (ŽISPB), een volwassenen opleiding- en psychologische instituut uit Litouwen, coördineert het project.

...
EGInA Srl

EGInA Srl
EGInA Srl is een particulier opleidingsbureau en adviesorgaan gevestigd in Foligno (Umbrië, Italië), actief op het gebied van EU-projecten en beurzen. Het bedrijf is opgericht door een team van projectmanagers met jarenlange ervaring in het voorbereiden, indienen en uitvoeren van projectvoorstellen, evenals in de coördinatie van internationale partnerschappen en het administratieve en financiële beheer van activiteiten op lokaal, nationaal en EU niveau.

EGInA opereert binnen een breed en geconsolideerd netwerk van openbare en particuliere instellingen en biedt hoogwaardige diensten en advisering op verschillende gebieden:

EU / internationale projecten
Levenslang leren en hoger onderwijs
Onderzoek en innovatie
Transnationale mobiliteit
EGInA zet zich in om nationale en EU-projecten voor sociale innovatie uit te voeren, met speciale aandacht voor sociale en digitale innovatie en de bevordering van digitale competentie en ondernemend onderwijs.

...
Weener XL, Work & Income ( ‘s-Hertogenbosch-Netherlands)

Weener XL, Werk & Inkomen ('s-Hertogenbosch-Nederland) WeenerXL is een arbeid ontwikkelings-gerichte organisatie van de gemeente' s-Hertogenbosch en een fusie tussen de Sociale Werkplaats en de  Sociale Dienst die daar waar nodig financiële ondersteuning biedt (sociale uitkeringen) en inwoners (18 tot 65 jaar) ondersteunt bij het vinden van werk, het oplossen van hun financiële, sociale en persoonlijke problemen en hen motiveert via sociale activering en sociale participatie. WeenerXL heeft ook in-house werkvoorziening voor kansarme en arbeidsgehandicapte mensen. Haar missie is werken of deelnemen naar beste vermogen. Binnen de organisatie werken ongeveer 2000 personen, waaronder  S (ocial) W (orkplace) collega's, personen die regulier met loonkostensubsidie ​​werken en personen die werkzaam zijn op werkervaringsplekken en in beschutte werkplekken. Daarnaast nemen 550 personen deel als vrijwilliger, als mantelzorger of in de dagactivering. Verder hebben we 4000 personen die afhankelijk zijn van een sociale uitkering. Voor jonge werklozen (16 tot 27 jaar) hebben wij een team van toegewijde, gespecialiseerde werkconsulenten. Ze ondersteunen deze werkloze jongeren om werk te vinden, weer naar school te gaan of andere zaken aan te pakken op het gebied van gezondheid, familie, financiële en / of persoonlijke omstandigheden. Weener XL biedt naast haar interne dienstverlening ook externe groeps-en individuele trajecten op maat voor jongeren. Er is ook een heel nauw samenwerking met speciaal en beroepsonderwijs om deze jongeren na het beëindigen van school naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Voor deze meer kwetsbare jongeren zet Weener XL niet alleen jobcoaching en life coaching in maar geeft zij  ondernemers ook een financiële vergoeding in de vorm van loonsubsidie indien de loonwaarde  voor eigen en aangepast werk van de werknemer minder dan 100% is.  Daarnaast bestaat er ook een no-risk polis, dat wil zeggen een vergoeding bij afwezigheid of ziekte van de werknemer.

...
Nikanor Ltd

Nikanor Ltd.
Nikanor Ltd werd in 2002 opgericht als een privébedrijf dat werkzaam is op het gebied van werving, opleiding van volwassenen en beheer en ontwikkeling van human resources. In 2003 kreeg het een vergunning van NAVET als centrum voor beroepsopleiding voor volwassenen. In 2012 heeft Nikanor Ltd ook een licentie als Centrum voor Informatie en Begeleiding (CIPO). Het is ook gecertificeerd met het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000. Vanaf dit jaar zijn we lid van EfVET (een van de toonaangevende Europese beroepsverenigingen die is opgericht door en voor aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding).)

Het bedrijf opereert zowel binnen Bulgarije als op internationaal niveau, afhankelijk van de projecten die het heeft. Het biedt beroepsopleidingen aan voor 25 beroepsrichtingen en 32          specialisaties, taalcursussen en soft skill-trainingen. Ze updaten hun programma's continu en ontwikkelen nieuwe trainingsmodules. De focus ligt niet alleen op cursusinhoud, maar ook op het verbeteren van de methodologie en het opnemen van moderne pedagogische instrumenten en methoden. Ze bieden klassikale trainingen, online trainingen, blended learning (een mix van verschillende leervormen, zoals klassikale training en e-learning), virtuele klaslokalen, etc.

De doelgroepen zijn jonge mensen die we trainen en raadplegen over professionele oriëntatie, loopbaanontwikkeling en ondernemerschap, evenals kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, waaronder werklozen, gemarginaliseerde groepen, laaggeschoolden en laaggekwalificeerden, economisch achtergesteld mensen, etc.

Nikanor biedt ook informeel en niet-formeel leren en heeft tot doel de deelname van jongeren aan sociale projecten en programma's op lokaal niveau (culturele integratie, vrijwilligerswerk, ondernemerschap ...) te bevorderen. Al onze projecten en initiatieven hebben tot doel docenten, leraren, professoren, studenten en de hele gemeenschap te betrekken bij het uitvoeren van projecten en programma's, die levenslang leren bevorderen en  communicatie, leiderschap en beroepsvaardigheden van deelnemers ontwikkelen. 

...
Open Europe

Open Europe
De Association of Educational Services "OpenEurope" is een non-profit organisatie met het hoofdkantoor in Reus (Catalonië, Spanje). Alle projecten en initiatieven van deze organisatie zijn erop gericht opleiders, docenten, professoren, studenten en de hele gemeenschap te betrekken bij het uitvoeren van projecten en programma's die op zoek zijn naar het proces van leven lang leren. De educatieve programma's zijn ontworpen om de communicatie-, leiderschaps- en inzetbaarheidvaardigheden van de deelnemers te ontwikkelen.

Het is het enige Qualified multiplier point ( =gekwalificeerd informatie punt voor jongeren) van het Europese netwerk Eurodesk in de provincie Tarragona.

OpenEurope helpt om alle leden van de gemeenschap te betrekken bij de activiteiten van deze entiteiten, vooral die met betrekking tot burgerparticipatie, immigratie en technologie ten dienste van de mensen of Smart Cities.

OpenEurope biedt trainingen op verschillende gebieden door het geven van taalcursussen,  trainingen op het gebied van digitale beveiliging, aanbieden van gastronomische, dans- en persoonlijke groei-workshops ... Het heeft ook een afdeling Informatie- en Communicatietechnologie, dat allerlei platforms en websites maakt.

...
Usak University

Usak University
University of Usak, opgericht in 2006, is een dynamische en snelgroeiende staatsuniversiteit met 12 faculteiten, 3 hogescholen, 11 vakscholen, 3 graduate schools en 25 centra voor onderzoekstoepassingen. De universiteit biedt aan diverse en capabele studenten een breed scala aan kansen en uitdagingen om te leren en zich te onwikkelen en eist in ruil aanzienlijke bijdragen vanuit de kennis wereld, krachtige en uitbreidende additieven in onderzoek, ontdekkingen en toepassingen. De graduate schools, bekend als "instituten", bieden postdoctorale cursussen en diploma's aan, waaronder doctoraten op drie hoofdgebieden: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en gezondheidswetenschappen. Elk instituut coördineert de leerplannen voor zijn respectieve afdelingen. De Universiteit van Usak is ambitieus in het opleiden van ondernemende studenten die hun eigen baan vorm geven door een eigen bedrijf op te richten. Usak University, met zijn academische opleidingsonderdelen, onderwijzend personeel, aantal studenten, fysieke capaciteit en wetenschappelijke studies; met sociale, culturele en sportieve activiteiten, is een universiteit die opvalt tussen de instellingen voor hoger onderwijs.

De Universiteit van Usak, een van de pioniers van de regio met haar sterk academische staf en jeugdige studenten, is onlangs een pilot universiteit geworden op het gebied van leerbewerking, textiel en keramiek en dat binnen het takenpakket van differentiatie en specialisatie, gericht op regionale ontwikkeling. De universiteit heeft een reputatie voor hoge onderwijs- en onderzoeksnormen, waarvan het profiel wordt bepaald door de humanistische traditie van de universiteit en door open te staan ​​voor de behoeften van de hedendaagse wereld.                                                       1 Eylul Campus van de Universiteit van Usak ligt op 7 km ver van het stadscentrum. Op dit moment is er een totale inschrijving van ongeveer 33.128 studenten, waarvan 3072  internationale studenten. Onze internationale studenten spelen een fundamentele rol in het intellectuele en culturele leven van onze campus. Sinds de oprichting heeft de Universiteit van Usak haar inspanningen aanzienlijk versneld om sterke internationale betrekkingen aan te gaan met universiteiten en organisaties in andere landen op wetenschappelijk, academisch, sociaal en cultureel niveau. Alle nodige stappen zijn gezet om deel te nemen aan de EU-onderwijsprogramma's en aanverwante activiteiten waarvan wordt aangenomen dat ze van groot belang zijn voor de strategische ontwikkeling van de universiteit. De studenten van de universiteit hebben mogelijkheden voor zelfontplooiing op verschillende terreinen met veel voorzieningen. Diverse cursussen, studiegroepen, tentoonstellingen, toneelstukken, uitvoeringen en koren worden georganiseerd in veel activiteiten-gebieden zoals schilderen, fotografie, handwerk, muziek, volksdansen, moderne dansen en theater waarmee studenten artistieke en culturele bijdragen kunnen leveren in overeenstemming met hun interesses en vaardigheden. Ook is het voor deze groepen en koren mogelijk om deel te nemen aan diverse evenementen zoals concerten, optredens en tentoonstellingen binnen en buiten de universiteit en het land.

De Universiteit van Usak is een gerenommeerde staatsuniversiteit met een relatief jong en dynamisch academische staf. Momenteel werken er 701 wetenschappersl en 330 administratieve medewerkers aan de universiteit. De academische staf werkt zowel op het gebied van lezingen als onderzoek. De Usak University maakt deel uit van een verbonden stad - een universiteitsgemeenschap samen met de groeiende agrarisch-commerciële-industriële provincie Usak. Gelegen in het westelijke deel van Usak; het wordt bediend door de snelweg Ankara - Izmir. Weg van de complexiteit van de stad genieten de studenten van de vele intellectuele, culturele en recreatieve voordelen                                                                    

...
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Publieke instelling voor Human Resources, Monitoring and Ontwikkeling is een NGO die sinds 2010 werkzaam is.

De diensten worden geleverd aan verschillende doelgroepen: slachtoffers van geweld, (ex) delinquenten, families met een sociaal risico, jongeren, vrijwilligers, maatschappelijk werkers, sociale partners, gehandicapten, etc. De aangeboden diensten omvatten:
ontwikkeling en uitvoering van lokale en internationale projecten, veelal met sociaal uitgesloten doelgroepen;
ontwikkeling en accreditatie van trainingsprogramma's voor daders, postdoctorale maatschappelijk werkers, assistent- maatschappelijk werkers, verpleegsters, managers, werkgevers, vrijwilligers, enz.
organisatie, uitvoering en implementatie van diverse sociale initiatieven en activiteiten, conferenties, "ronde tafel" bijeenkomsten etc. voornamelijk op het gebied van werken met slachtoffers van geweld en daders, HR management, inclusie van sociaal achtergestelde, kwetsbare groepen (o.a. slachtoffers, ouderen, werklozen, gehandicapten, enz.);
onderzoeksvoorzieningen, informatie verstrekking, advisering (advies), externe evaluatiediensten, vertalingen, tolkdiensten;
ZISPB heeft meer dan 20 trainingsprogramma's voor competentieontwikkeling van maatschappelijk werkers, psychologen, volwassen trainers en opvoeders.

Zij hebben ook veel tools voorbereid voor gebruik door volwassen trainers met verschillende doelgroepen - "Communicating through the Arts: A Toolkit", "Handbook with Tools for Adult Educators on Emotional Management", enz.

ZISPB is actief betrokken bij ERASMUS +, NORDPLUS Adult, EER-subsidies en nationale programma's