Responsive image

Over ons

Het Erasmus + -project "Kunsttoepassing voor onderwijs, creativiteit en innovatie" heeft tot doel het creatieve gebruik van literatuur en schone kunsten in niet-formeel en informeel scholing voor volwassenen te stimuleren. Het is ook bedoeld om volwassen opvoeders en beroepsbeoefenaars uit te rusten met praktische methodologie en hulpmiddelen om kunst in het onderwijsproces toe te passen.                                                                                                                                                                                                                                            
De specifieke doelstellingen van het project zijn:
• Het ontwikkelen van een methodologie en een ToT-handboek voor creatief gebruik van kunst in niet-formeel en informeel volwassenenonderwijs
• Het in het algemeen verbeteren van competenties en kennis van volwassenen opleiders,  opvoeders, human resources-professionals, ondernemers en volwassen lerenden in het gebruiken van kunst om creativiteit en innovativiteit stimuleren.
• Het verbeteren van de mogelijkheden voor het trainen van professionals en volwassen leerlingen om emotionele intelligentie te versterken in het oplossen van dagelijkse bedrijfsgerelateerde zaken en besluitvorming
• Het Creëren van een niet-formeel netwerk van professionals op het gebied van niet-formeel en informeel onderwijs om de internationale ondersteuning en uitwisseling van ervaringen en lering in het veld te verbeteren.
• Het bevorderen van sectoroverschrijdende en transnationale samenwerking tussen partnerlanden, onderwijs- en opleidingscentra  vanuit formeel, niet-formeel en informeel onderwijs.

De directe doelgroep zijn opleiders (docenten, trainers), tutoren die werkzaam zijn op het gebied van formeel, niet-formeel en informeel volwassenenonderwijs, HR-professionals, coaches en mentoren, en formele en niet-formele opleidingsaanbieders. 

Het project zal ook ondersteuning bieden aan lerende volwassenen die een carrière in een ander domein willen starten of een nieuw zakelijk aspiratie nastreven..