Responsive image

Apie projektą

Erasmus+ programos projektas „Meno ir literatūros taikymas skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą švietime“ (Nr. 2019-1-LT01-KA204-060488) tikslas yra paskatinti suaugusiųjų švietėjus kūrybiškai įtraukti meną ir literatūrą į formalųjį ir neformalųjį ugdymą, parengti metodiką, įrankius ir apmokyti, kaip dirbti ir savarankiškai panaudoti juos mokymo procese.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:
1. Plėtoti metodologiją, apimančią kūrybišką meno įtraukimą į formalųjį ir neformalųjį suaugusiųjų ugdymą, atskleidžiant vadovų ir lyderių kūrybinę potenciją.
2. Pagerinti suaugusiųjų švietėjų, žmogiškųjų išteklių specialistų bei vadovų kompetencijas, skatinant kūrybiškumą, naujoves, asmeninį tobulėjimą ir netradicinį mąstymą 
3. Sudaryti sąlygas specialistams, dirbantiems su suaugusiaisiais, gerinti emocinį intelektą priimant kasdienius verslo sprendimus, atrandant naujas galimybes bei palaikant vadovavimo dvasią.
4. Sukurti neformalų profesionalų, dirbančių formaliajame ir neformaliajame ugdyme tinklą, skatinant tarptautinį  palaikymą ir pasidalinimą patirtimi, gerąja praktika ir pamokomis. 
5. Skatinti tarpsektorinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja formalaus ir neformalaus ugdymo praktika tarp projekto partnerių, mokymo centrų. 
Tiesioginėms tikslinėms grupėms galima priskirti projekto partnerius, formalaus ir neformalaus mokymo teikėjus, mokymų vadovus, mentorius, žmogiškųjų išteklių specialistus. Netiesioginės tikslinės grupės: besimokantieji, norintys pakeisti veiklos kryptį, pradėti naują verslą.