Responsive image

Partneriai

„Meno ir literatūros taikymas skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą švietime“ yra jungtinis šešių organizacijų, turinčių skirtingas patirtis ir kompetencijas formaliajame ir neformaliajame švietime, projektas. 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, kuris teikia suaugusiųjų mokymo ir psichologinio konsultavimo paslaugas, koordinuoja projektą.

...
EGInA Srl

GInA Srl
EGInA Srl yra privati mokymų ir konsultavimo įstaiga, veikianti Foligno mieste (Umbrija, Italija). Pagrindinė veikla – ES projektų įgyvendinimas. Organizaciją įkūrė projektų vadovų komanda, turinti didelę projektų rengimo, teikimo ir įgyvendinimo, taip pat jų koordinavimo, administravimo vietiniu, nacionaliniu ir ES lygmenimis patirtį. 
EGInA veikia plačiame biudžetinių ir privačių organizacijų tinkle ir teikia aukštos kokybės paslaugas, konsultacijas skirtingais lygmenimis:
• ES (tarptautiniai) projektai;
• Mokymasis visą gyvenimą ir aukštasis mokslas;
• Tyrimai ir inovacijos;
• Tarptautinis mobilumas.
EGInA siekia įgyvendinti nacionalinius ir ES finansuojamus projektus, susijusius su socialinėmis ir skaitmeninėmis inovacijomis, skaitmeninių kompetencijų plėtojimu, verslumo įgūdžių švietimo sektoriuje ugdymu.

...
Weener XL, Work & Income ( ‘s-Hertogenbosch-Netherlands)

Weener XL, Work & Income ( ‘s-Hertogenbosch-Netherlands)
Weener XL yra ‘s-Hertogenbosch savivaldybės darbo rinkos vystymo organizacija. Tai yra organizacija, kuri savyje jungia darbo vietų, skirtų pažeidžiamoms visuomenės grupėms kūrimą ir viešųjų socialinių paslaugų teikimą – teikia finansinę paramą (pašalpas) ir padeda 18-65 m. asmenims susirasti darbą, sprendžia jų finansines, socialines ir asmenines problemas, motyvuoja juos per socialinį aktyvavimą ir dalyvavimą. WeenerXL taip pat turi galimybes įdarbinti pažeidžiamas visuomenės grupes, neįgalius asmenis dirbti iš namų. Organizacijos misija – dirbti arba dalyvauti tiek, kiek gali. Organizacija vienija apie 2000 asmenų, įskaitant socialinių dirbtuvių specialistus, darbuotojus, atsakingus už darbo užmokesčio subsidijas apsaugotoms darbo vietoms; 550 asmenų savanoriauja, įsitraukia į kasdienines veiklas. Apie 4000 asmenų reikia socialinių paslaugų. Su jaunais nedirbančiais asmenims (16-27 m.) dirba kompetentingų konsultantų komanda. Jie padeda susirasti darbą, grįžti atgal į mokyklą arba koordinuoja kitus klausimus, susijusius su sveikata, šeima, finansais ir/ arba asmeninėmis aplinkybėmis.
Weener XL taip pat organizuoja jaunuoliams mokymus, kuriuos veda organizacijos specialistai arba išorės ekspertai. Specialistai artimai bendradarbiauja su profesinio rengimo centrais ir specialiosiomis mokyklomis, kad padėtų jauniems žmonėms orientuotis darbo rinkoje po mokyklos baigimo. Pažeidžiamiems jaunuoliams Weener XL teikia ne tik konsultavimo darbe ir gyvenime paslaugas, bet ir subsidijuoja jų darbo vietas.

...
Nikanor Ltd

Nikanor Ltd
Nikanor Ltd įkurta 2002 m. Tai yra privati įmonė, dirbanti personalo atrankos, žmogiškųjų išteklių valdymo ir suaugusiųjų mokymo srityse. 2003 m. organizacija gavo suaugusiųjų profesinio rengimo licenciją iš NAVET. 2012 m. Nikanor Ltd gavo informavimo ir profesinio konsultavimo licenciją (CIPO). Organizacija taip pat turi kokybės standartą ISO 9001:2000, o nuo šių metų tapo EfVET nare.
Organizacija veikia visoje Bulgarijos teritorijoje ir tarptautiniu lygmeniu. Suaugusieji gali rinktis vieną iš 25 siūlomų profesijų ir 32 specializacijų, taip pat kalbų kursų ir minkštųjų įgūdžių mokymų. Mes nuolat atnaujiname savo programas ir kuriame naujas. Kreipiame dėmesį ne tik į mokymų turinį, bet taip pat tobulinime metodologiją ir naudojame modernius pedagoginius įrankius ir metodus. Siūlome mokymąsi klasėse, virtualioje erdvėje, mišrų mokymąsi, virtualias klases ir pan.
Organizacija taip pat teikia profesinio konsultavimo, karjeros projektavimo, verslumo įgūdžių  tobulinimo paslaugas jauniems asmenims, pažeidžiamoms visuomenės grupėms (bedarbiams, žemos kvalifikacijos asmenims, ekonomiškai pažeidžiamiems asmenims ir kt.).
Nikanor taip pat dirba informaliojo ir neformaliojo švietimo srityje, pirmiausia, stengdamiesi įtraukti jaunus žmones į socialinius projektus ir programas vietiniu lygmeniu (kultūrinė integracija, savanorystė, verslumas ir t.t.). 
Į savo projektus įtraukiame mokytojus, mokinius, studentus ir kitus bendruomenės narius siekdami prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą tikslų ir tobulindami jų bendravimo, lyderystės ir darbinius įgūdžius.

...
Open Europe

Open Europe
Asociacija „OpenEurope“  yra pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinė būstinė yra įsikūrusi Reus mieste (Katalonija, Ispanija). Visi organizacijos projektai ir iniciatyvos siekia įtraukti suaugusiųjų švietėjus, mokytojus, dėstytojus, studentus ir visą bendruomenę į mokymosi visą gyvenimą veiklas. Mokymo programos siekia tobulinti dalyvių komunikacinius, lyderystės ir įsidarbinamumo įgūdžius.
Organizacija yra vienintelė kvalifikuota Eurodesk tinklo atstovė Taragonos provincijoje.
„OpenEurope“ padeda įtraukti visus bendruomenės narius į veiklą, susijusią su pilietiniu dalyvavimu, imigracija ir technologijomis, tarnaujančiomis žmonėms ar išmaniesiems miestams.
„OpenEurope“ siūlo mokymus įvairiose srityse, veda kalbų kursus, mokymus apie skaitmeninį saugumą, siūlo gastronomijos, šokių ir asmeninio tobulėjimo seminarus.
Organizacija taip pat turi Informacijos ir ryšių technologijų skyrių, kuris kuria įvairiausias platformas ir svetaines.

...
Usak University

Ušak Universitetas
Ušak Universitetas įkurtas 2006 m. Tai yra dinamiškas ir greitai augantis valstybinis universitetas, kuriame veikia 12 fakultetų, 3 kolegijos, 11 profesinio rengimo centrų, 3 institutai, 25 tyrimų taikymo centrai. Universitetas studentams siūlo platų įvairių galimybių spektrą, skatina augti ir tobulėti; taip pat siekia, kad studentai prisidėtų prie pasaulio žinių lobyno turtinimo. 
Institutai siūlo antrosios pakopos ir doktorantūros studijas gamtos, socialinių ir sveikatos mokslų srityse. 
Ušak Universitetas stengiasi vystyti, tobulinti studentų verslumo įgūdžius, kad jie patys galėtų susikurti darbo vietą.
Ušak Universitetas dėl savo akademinių padalinių, pedagogų, studentų, mokslinių studijų, socialinių, kultūrinių ir sporto veiklų, išsiskiria iš kitų aukštojo mokslo institucijų.
Ušak Universitetas neseniai tapo bandomuoju universitetu, kuriame pradėtos vykdyti odos gamybos, tekstilės ir keramikos mokymų programos, stengiantis atsižvelgti į regioninį vystymąsi ir siekį diferencijuoti specialybes. Universitetas kelia aukštus išsilavinimo ir tyrimų standartus, kuriuos sąlygoja humanistinė tradicija ir atvirumas šių laikų pasaulio poreikiams.
Universiteto studentų miestelis yra 7 km nuo miesto centro. Universitete mokosi daugiau nei 33 000 studentų, iš kurių daugiau nei 3000 atvyko iš kitų šalių. Tarptautiniai studentai turi labai svarbų vaidmenį intelektualiniame ir kultūriniame studentų miestelio gyvenime. Nuo pat Universiteto įkūrimo buvo dedamos pastangos užmegzti stiprius tarptautinius ryšius su kitais universitetais, organizacijomis moksliniu, akademiniu, socialiniu ir kultūriniu lygmenimis. Universitetas ėmėsi visų žingsnių, kad galėtų sėkmingai dalyvauti ES švietimo programose, veiklose, kuriuos prisideda prie strateginio jo vystymosi. Užtikrinamos visos sąlygos asmeniniam studentų tobulėjimui: įvairūs kursai, studijų grupės, parodos, spektakliai, pasirodymai, chorai, tapymas, fotografija, muzika, rankdarbiai, modernieji ir tradiciniai šokiai, teatras įgalina išreikšti meninius ir kultūrinius poreikius. Veiklos, konkursai organizuojami ne tik Universitete, bet taip pat vykstama į kitus miestus, šalis.
Ušak Universitete dirba gana jauna ir dinamiška akademinė bendruomenė. Šiuo metu dirba apie 700 akademinio personalo ir 300 administracijos darbuotojų. 
Universitetas yra neatsiejama augančios Ušak provincijos dalis; įsikūręs vakarinėje jos dalyje prie Ankara- Izmir greitkelio. Studentai gali mėgautis intelektualiniais, kultūriniais ir rekreaciniais privalumais, išvengdami perkrauto miesto nepatogumų.

...
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ŽISPB) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 2010 m.
Organizacija: 
1) rašo, teikia ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, skirtus pažeidžiamų visuomenės grupių socialinei ir darbinei integracijai skatinti; 
2) rengia ir akredituoja mokymų programas, skirtas tobulinti socialinių darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų, slaugytojų, darbdavių, savanorių kompetencijas; 
3) organizuoja įvairias socialines iniciatyvas, konferencijas, apskritojo stalo diskusijas, skirtas specialistams, dirbantiems su smurtavusiais asmenimis, patyrusiais smurtą, socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis (bedarbiais, neįgaliaisiais ir kt.); 
4) vykdo įvairius tyrimus, teikia konsultavimo ir vertinimo paslaugas; 
5) teikia vertimo paslaugas.
ŽISPB teikia paslaugas įvairioms tikslinėms grupėms: asmenims, panaudojusiems ir/ar patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje, bausmę atliekantiems/ atlikusiems asmenims, socialinės rizikos šeimoms, neįgaliesiems ir kt. 
Organizacija dirba tiek Šiauliuose, tiek Šiaulių regione (Joniškyje, Radviliškyje, Pakruojyje, Kelmėje, Akmenėje).
 ŽISPB turi parengusi daugiau nei 20 akredituotų mokymų programų, skirtų socialinių darbuotojų, psichologų, suaugusiųjų mokymų vadovų ir edukatorių kompetencijų tobulinimui. Jų sąrašą galima rasti čia: http://zispb.lt/mokymai. 
Mūsų komanda, bendradarbiaudama su partneriais iš įvairių Europos šalių, parengė daug įvairių įrankių specialistams, dirbantiems su skirtingomis tikslinėmis grupėmis - „Bendravimas pasitelkus meną: Priemonių rinkinys“, „Praktinis emocijų valdymo įrankių rinkinys suaugusiųjų švietėjams“, „Gerosios praktikos pavyzdžiai dirbant su smurtautojais ir asmenimis, nukentėjusiais šeiminio smurto: įrankių rinkinys“, „Inovatyvi žemos kvalifikacijos asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, įtraukimo į darbo rinką metodologija“ ir kt. 
ŽISPB aktyviai dalyvauja ERASMUS+, NORDPLUS, EEA Grants ir kitose tarptautinėse ir nacionalinėse programose.