Responsive image

Ortaklar

Proje ortaklığı, Avrupa çapında örgün ve yaygın yetişkin eğitimi alanında farklı altyapıya ve uzmanlığa sahip 6 kuruluşu içermektedir.Litvanya'dan yetişkin eğitimi ve psikolojik hizmet sağlayıcısı olan VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras projeyi koordine etmektedir.

...
EGInA Srl

EGInA Srl EGInA Srl, Foligno'da (Umbria, İtalya) bulunan ve AB projeleri ve hibeleri alanında faaliyet gösteren özel bir eğitim ajansı ve danışmanlık kuruluşudur. Şirket, proje tekliflerinin hazırlanması, sunulması ve uygulanmasında ve ayrıca uluslararası ortaklıkların koordinasyonunda ve yerel, ulusal ve AB seviyesindeki eylemlerin idari ve mali yönetiminde uzun vadeli deneyime sahip bir proje yöneticileri ekibi tarafından kurulmuştur.

EGInA, farklı alanlarda yüksek kaliteli hizmetler ve danışmanlık sağlayan geniş ve sağlam bir kamu ve özel kuruluşlar ağı içinde faaliyet göstermektedir:

*AB / Uluslararası projeler 

*Hayatboyu Öğrenme ve Yüksek Öğrenim

*Araştırma ve Yenilik Ulusötesi hareketlilik                                                                                                                                                                                                                                                                                    EGInA, sosyal ve dijital inovasyona ve dijital yeterlilik ve girişimcilik eğitiminin desteklenmesine özel olarak odaklanarak, ulusal ve AB sosyal inovasyon projelerini uygulamaya adanmıştır.

...
Weener XL, Work & Income ( ‘s-Hertogenbosch-Netherlands)

Weener XL, Work & Income ( ‘s-Hertogenbosch-Hollanda) Weener XL, Work & Income ( ‘s-Hertogenbosch-Hollanda)
WeenerXL, 's-Hertogenbosch belediyesinin bir İş Geliştirme Örgütüdür ve sosyal işyeri ile mali destek (refah ödemeleri) sağlayan ve  (18- 65 yaş arası) kişilere iş bulma, mali, sosyal ve kişisel meseleleri çözme konusunda yardımcı olan ve sosyal aktivasyon ve sosyal katılım yoluyla bu kişileri motive eden kamu sosyal hizmeti arasında bir birleşim noktasıdır. WeenerXL'in dezavantajlı ve engelli insanlar için kurum içi istihdam olanakları da vardır. Kurumun misyonu, birinin kapasitesinin en iyisine ulaşması için Çalışmak veya Katılımda Bulunmaktır. Organizasyon içerisinde yaklaşık 2000 kişi yer almaktadır; bu kişiler arasında S(osyal) A(tölye) meslektaşları, ve Korunaklı İstihdamda ve iş deneyimi yerlerinde ücret sübvansiyonu ile çalışan kişiler yer almaktadır. Buna ek olarak, 550 kişi gönüllü olarak, informal bakım olarak veya günlük aktivite olarak katılımda bulunur. Ayrıca, Sosyal Refah'a bağlı 4000 kişiye sahibiz. İşsiz gençler (16 ila 27 yaş arası) için kendini işine adamış, uzman iş danışmanları / koçları ekibi oluşturduk. Bu kişiler, işsiz gençlerin iş bulmasına, okula dönmesine veya diğer sorunları (sağlık, aile, mali ve / veya kişisel durumlar) koordine etmelerine yardımcı olurlar.                                                                                                                                                                                       Weener XL, iç hizmetler ve eğitimlerin yanısıra gençler için harici ve kişiselleştirilmiş rotalar da sunmaktadır. Ayrıca, bu gençleri okulu bitirdikten sonra işgücü piyasasına yönlendirmek için özel ve mesleki eğitim ile çok yakın çalışırlar. Daha savunmasız gençler için, Weener XL sadece iş koçluğu ve yaşam koçluğu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda girişimcilere ücret sübvansiyonu şeklinde finansal ödenek verir. Bu, çalışanın kendisinin ve ayarlanmış çalışması için ücret değerinin % 100'den az olduğu zamanda ve ayrıca, çalışanın yokluğu veya hasta olması durumunda bir tazminat gerekliliğinde geçerlidir.

...
Nikanor Ltd

Nikanor Ltd 2002 yılında işe alım, yetişkin eğitimi ve insan kaynakları yönetimi ve geliştirilmesi alanlarında çalışan özel bir şirket olarak kurulmuştur. 2003 yılında
NAVET tarafından yetişkin meslek eğitimi merkezi olarak yetkilendirilmiştir. 2012 yılında ise Nikanor Ltd. Bilgi ve Rehberlik Merkezi (CIPO) ruhsatı almıştır. Ayrıca ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını almıştır. 
Bu yıldan itibaren EfVET'in de bir üyesiyiz (Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcıları tarafından ve onlar için oluşturulan Avrupa çapında profesyonel birliklerin öncülerinden biri). 

Şirket, sahip olduğu projelere bağlı olarak tüm Bulgaristan bölgesi ve uluslararası düzeyde çalışmaktadır. 25 meslekte ve 32 uzmanlıkta meslek eğitimi, yabancı dil kursları ve sosyal beceri eğitimleri sunmaktadır. Sürekli olarak programlarımızı günceller ve yeni eğitim modülleri geliştiririz. Sadece kursların içeriğine değil, ayrıca modern pedagojik araçların ve yöntemler de dahil olmak üzere metodolojinin geliştirilmesine odaklanırız. 

Sınıf temelli eğitim, online eğitim, harmanlanmış öğrenim ve sanal sınıflar vb. sunmaktayız. Hedef gruplarımız eğitim verdiğimiz ve mesleki uyum sağlamada, kariyer geliştirmede ve girişimcilik konularında danışmanlık 
yaptığımız genç insanlar, işsizler de dahil olmak üzere işgücü piyasasında olan savunmasız gruplar, marjinal gruplar, düşük vasıflı ve düşük becerilere sahip olan insanlar ve ekonomik olarak dezavantajlı insanlar vs.

Nikanor ayrıca informal ve non-formal öğrenme olanakları sunmakta ve genç katılımcıları yerel seviyede sosyal proje ve programlara teşvik etmeyi amaçlamaktadır (kültürel entegrasyon, gönüllülük, girişimcilik...) Bütün projelerimiz ve girişimlerimiz eğitmenleri, öğretmenleri, akademisyenleri, öğrencileri ve tüm toplumu hayat boyu öğrenmeyi teşvik eden ve katılımcıların iletişim, liderlik ve mesleki becerilerini geliştiren projelerin ve 
programların gerçekleştirilmesine dahil etmeyi amaçlamaktadır.

...
Open Europe

Open Europe Eğitim Hizmetleri Birliği
The Association of Educational Services "OpenEurope" merkezi Reus'ta (Catalonia, İspanya) bulunan ve kar amacı gütmeyen bir organizsyondur. Bütün proje ve girişimlerin amacı eğitmenleri, öğretmenleri, akademisyenleri, öğrencileri ve tüm toplumu hayat boyu öğrenme sürecini araştıran proje ve programların gerçekleştirlmesine dahil etmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programları katılımcıların iletişim, liderlik ve istihdam becerilerini geliştirmeleri için planlanmıştır. 
 
Tarragona bölgesinde Avrupa Eurodesk ağının bulunduğu tek nitelikli noktadır. 
 
OpenEurope toplumdaki tüm bireylerin bütün bu kuruluşların, özellikle sivil katılımla, göçmenlikle, insanların hizmetindeki teknoloji ile ya da Akıllı Şehirlerle ilişkili, etkinliklerine dahil olmalarına yardımcı olur. 
 
OpenEurope farklı alanlarda dil eğitimi yapan kurslar, dijital güvenlik eğitimi, gastronomi, dans ve kişisel gelişim atölye eğitimleri sunmaktadır. Ayrıca her türlü platform ve websiteleri yaratan Bilgi İletişim Teknolojileri Bölümü bulunmaktadır.

...
Usak University

Usak University

2006 yılında kurulan Uşak Üniversitesi, 12 fakülte, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu,  3 lisansüstü enstitü ve 25 araştırma uygulama merkezine sahip dinamik ve hızlı büyüyen bir devlet üniversitesidir. 
Üniversite, yetenekli ve farklı niteliklere sahip öğrencilere öğrenmeleri ve gelişmeleri için çok çeşitli fırsatlar ve görevler sunar; buna karşılık olarak bilgi dünyasına, araştırma, keşif ve uygulamada güçlü ve 
önemli katkılarda bulunulmasını talep eder. “Enstitüler”olarak bilinen lisansüstü birimler, doktora dâhil üç temel alanda lisansüstü dersler ve dereceler sunmaktadır: Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri. Her enstitü ilgili bölümlerinin müfredatını koordine eder. Uşak Üniversitesi, kendi işlerini kurarak mesleklerini edinen girişimci öğrencilere eğitim vermek konusunda iddialıdır.

Uşak Üniversitesi, akademik birimleri,öğretim elemanları,öğrenci sayısı, fiziksel kapasitesi ve bilimsel çalışmaları ile; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yüksek öğretim kurumları arasında öne çıkan bir üniversitedir. Güçlü akademik kadrosu ve genç öğrencileriyle bölgenin öncülerinden biri olan Uşak Üniversitesi, son zamanlarda, bölgeye yönelik misyon farklılaştırma ve uzmanlaşma çerçevesinde deri yapımı, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite haline gelmiştir. İnsancıl gelenek ve günümüzdünyasının ihtiyaçlarına duyarlılık ile eşleşen üniversite profili,eğitim ve araştırma alanındaki yüksek standartları ile tanınmaktadır. 

Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü şehir merkezine 7 km uzaklıktadır. Üniversitede şu anda, 3072'si uluslararası öğrenci olan toplam 33128 öğrenci kayıtlıdır. Uluslararası öğrencilerimiz kampüsümüzün entelektüel ve kültürel yaşamında temel bir rol oynamaktadır. Uşak Üniversitesi, kuruluşundan bu yana, diğer ülkelerdeki üniversiteler ve kuruluşlarla bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel düzeylerde güçlü uluslararası ilişkiler kurma yönündeki çabalarını önemli ölçüde hızlandırmıştır.

Üniversitenin stratejik gelişimine büyük önem verdiğine inanılan AB Eğitim Programlarına ve ilgili faaliyetlere katılmak için gerekli tüm adımlar atılmıştır. Üniversiteye devam eden öğrenciler,çeşitli alanlarda kendini geliştirme fırsatlarına sahiptir. Resim, fotoğraf, el sanatları, müzik, halk oyunları, modern danslar ve tiyatro gibi birçok etkinlik alanında öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre sanatsal ve kültürel katkılar yapmalarını sağlayan çeşitli kurslar, çalışma grupları, sergiler, oyunlar, performanslar ve korolar düzenlenmektedir. Bu grupların ve koroların üniversite ve ülke içinde ve dışında konser, gösteri ve sergi gibi çeşitli 
etkinliklere katılması da önemsenmektedir.

Uşak Üniversitesi, nispeten genç ve dinamik akademik kadrosuyla saygın bir devlet üniversitesidir. Mevcut durumda, üniversitede çalışan 701 akademik personel ve 330 idari personel bulunmaktadır. Akademik personel 
hem ders verme hem de araştırma alanlarında çalışmaktadır. Uşak Üniversitesi, büyüyen bir tarım-ticaret-sanayi bölgesi olan Uşak ili ile uyumlu bir topluluğun parçasını oluşturmaktadır. Uşak’ın batı kesiminde yer alan üniversite,Ankara- İzmir otoyolu üzerindedir. Öğrenciler şehir tesislerinin yanı sıra, birçok entelektüel, kültürel ve rekreasyonal avantaja da sahiptir.

...
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras 2010'danitibaren çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Hizmetler farklı hedef grupları için sunulmaktadır:                                                                                                           Şiddet mağdurları, suçlular (önceden suçlu olanlar), sosyal riskli aileler, gençler, gönüllüler, sosyal çalışanlar, sosyal ortaklar, engelli insanlar, vs. Sunulan hizmetlerin kapsamı: daha çok sosyal hayattan dışlanmış hedef grupları ile yerel ve uluslararası projelerin geliştirilmesi ve uygulanması;Failler, mezun olmuş sosyal çalışanlar, sosyal çalışan yardımcıları, hemşireler, müdürler, çalışanlar ve gönüllüler için eğitim programları geliştirilmesi ve akreditasyonu; Daha çok şiddet mağdurları ve failler, insan kaynakları yönetimi, sosyal olarak dezavantajlı olanların dışlanması, savunmasız gruplar (örneğin; kurbanlar, yaşlılar, işsizler, 
engelller vs.) çalışma alanlarında çeşitli sosyal girişim ve etkinlik, konferans, "yuvarlak masa" toplantıları organizasyonu, yapılması ve uygulanması;Araştırma, bilgi ve danışmanlık (tavsiye) sağlanması; 
harici değerlendirme hizmetleri; çeviri ve tercüme hizmetleri; ZISPB'ye ait sosyal çalışanlar, psikologlar, yetişkin eğitmenleri ve öğretmneleri için 20'den fazla yetenek geliştirme programı bulunmaktadır (liste burada bulunabilir).
Ayrıca yetişkin eğitmenleri tarafından farklı hedef grupları ile kullanılabilecek pek çok araç gereç hazırladık - "Sanat yoluyla iletişim; Toolkit, "Yetişkin Eğitimcileri için Duygu Yönetimi hakkında bir el kitabı" gibi. 
 
ZISPB aktif olarak ERASMUS+, NORDPLUS Adult, ulusal programlarla birlikte EEA hibe programlarında bulunmaktadır.