Responsive image

proje hakkında

“Eğitim, Yaratıcılık ve Yenilikçilik için Sanatın Kullanımı” isimli Erasmus + projesi, edebiyat ve güzel sanatların yaygın ve informal yetişkin eğitiminde yaratıcı kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca yetişkin eğitimcilerini ve eğitim profesyonellerini sanatın eğitim sürecine nasıl uygulanacağı konusunda uygulamalı metodoloji ve araçlarla donatmayı amaçlamaktadır.
Projenin özel hedefleri:
Yaygın ve resmi olmayan yetişkin eğitiminde sanatın yaratıcı kullanımı için bir metodoloji ve bir ToT el kitabı geliştirmek, 
Yetişkin eğitmenlerinin, eğitimcilerinin, insan kaynakları profesyonellerinin, girişimcilerin ve yetişkin öğrencilerin genel olarak yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik etmek için sanatın nasıl kullanılacağı konusunda yeterliliklerini ve bilgilerini geliştirmek,
Günlük iş çözümleri ve karar verme süreçlerinde duygusal zekayı arttırmaları için eğitim uzmanlarının ve yetişkin öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek,
Uluslararası desteği ve bu alanda öğrenilen deneyim ve ders alışverişini geliştirmek için yaygın ve resmi olmayan eğitim alanında yaygın bir profesyonel ağ oluşturmak,
Ortak ülkeler ve örgün, yaygın ve informal eğitimde yer alan eğitim ve öğretim merkezleri arasında sektörler arası ve ulusötesi işbirliğini teşvik etmektir.
Doğrudan hedef kitle, eğitimciler (öğretmenler, eğitmenler), örgün, yaygın ve informal yetişkin eğitimi alanında çalışan öğretmenler, insan kaynakları profesyonelleri, koçlar & rehberler ve örgün ve yaygın eğitim sağlayıcılarıdır. Proje aynı zamanda farklı bir alanda kariyere başlamak veya yeni bir iş girişiminde bulunmak isteyen yetişkin öğrencileri de destekleyecektir.