Responsive image

За нас

Проектът Еразъм + „Използването на изкуства за образование, творчество и иновативност“ ("Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness") цели да насърчи творческото използване на литературата и изобразителното изкуство в неформалното обучение за възрастни. Той също така има за цел да осигури на преподавателите и треньорите с практически методи и инструменти за това как да прилагат изкуствата в образователния процес.

Конкретните цели на проекта са:
- Разработване на методология и Наръчник за творческо използване на изкуствата в неформалното образование за възрастни
- Подобряване на компетенциите и знанията на обучители, преподаватели, професионалисти по човешки ресурси, предприемачи и учащи се като цяло как да използват изкуствата, за да провокират креативността и иновативността
- Повишаване на способностите на обучаващите се преподаватели, експерти, треньори и възрастните учащи се да повишат емоционалната интелигентност при ежедневните бизнес решения и при взимането на решения
- Създаване на неформална мрежа от професионалисти в областта на неформалното образование, за да се подсили международната подкрепа и обмена на опит в тази област
- Насърчаване на междусекторното и транснационалното сътрудничество между страните партньори, центрове за образование и обучение от формално и неформално образование.

Пряката целева група са преподаватели (учители, обучители), които работят в областта на формалното и неформалното образование за възрастни, HR специалистите, треньорите и менторите, както и организаторите на формално и неформално обучение. Проектът също така ще подкрепя възрастни учащи, които искат да започнат кариера в друга област или да предприемат ново бизнес начинание.