Responsive image

Bronnen

Hulpmiddelen en bronnen voor docenten/trainers van volwassenen en leerlingen

Methodologie voor het toepassen van kunst in het volwassenenonderwijs en het in kaart brengen van toepasbare kunstwerken

Download

Interactief ToT-handboek (Training voor trainers) voor gebruik van kunst ter stimulering van creativiteit en innovativiteit

Database beeldende kunst-en literaire werken

View